שמחת הנדל"ן

Joy-estate.com

כל המעורבים ברשת מתנדבים במיזמים חברתיים

ישראל

GIVE4U.ORG
תנועה חברתית עולמית לתרומה לקהילה
לאדם
לחי
ולסביבה
​כולל התנדבות ופילנטרופייה

 KAMOCHA.ORG תנועת כמוך
תנועה חברתית
לא פוליטית
ללא כסף
למען אוכלוסיות מצוקה