ברוכים הבאים לרשת שמחת הנדלן

WELCOME TO Joy-estate.com 

כל המעורבים ברשת מתנדבים במיזמים חברתיים

GIVE4U.ORG
תנועה חברתית עולמית לתרומה לקהילה
לאדם
לחי
ולסביבה
​כולל התנדבות ופילנטרופייה

 KAMOCHA.ORG תנועת כמוך
תנועה חברתית
לא פוליטית
ללא כסף
למען אוכלוסיות מצוקה