ברוכים הבאים לרשת שמחת הנדלן

WELCOME TO Joy-estate.com 

הזכיין לא ישלם על הזיכיון אך ישלם על סדנת שיווק ייחודית במידת הצורך 

עמלה לזכיינים
  מינימום70%
80% מקסימום בכל חודש בו יש מעל 50 אלף ש"ח הכנסות לזכיין

 מעמלת הלקוח בפועל

לרשת יועברובין 20% עד 30% בהתאמה לעיל 

עמלה ללקוחות

  1.85 %קניה ומכירת נכסים
ובנוסף מע"מ

השכרת נכסים 85% מחודש שכירות
​ןבנוסף מע"מ