שמחת הנדל"ן

Joy-estate.com

האתר נבנה ע"י
דוד אברמוב​ 
http://www.david-avramov.com/

http://www.computer2all.com